Pravidlá fóra/Forum rules

Important infos from forum admins and moders
Užívateľov profilový obrázok
Tubar
Admin
Príspevky: 1986
Dátum registrácie: 19 Januára 2005, 13:36
Klan Tag: =BiA=

Pravidlá fóra/Forum rules

Príspevokod užívateľa Tubar » 11 Apríla 2012, 09:12

Pravidla:

§ 1) Registrácia nových užívateľov

1.1) toto je súkromné fórum, registráciou a prihlásením do fóra automaticky súhlasíte so všetkými nižšie uvedenými pravidlami a ustanoveniami, ak nesúhlasíte potom prosím opustite fórum
1.2) registrácia do fóra nie je žiadnym spôsobom obmedzená, novo registrovaní užívatelia však musí počkať, než ich účet bude aktivovaný administrátorom fóra
1.3) užívatelia, ktorých právo prispievania do fóra bolo nejakým spôsobom obmedzené a pokúšajú sa založením nového účtu toto obmedzenie obísť, môžu byť dočasne alebo trvalo zabanovaní (v závislosti od závažnosti prehrešku, ktorého sa predtým dopustili)

§ 2) Užívateľské avatary, podpisy, príspevky a súkromné správy - vkladanie obrázkov do fóra

2.1) maximálne rozmery avataru sú 100x100 px, maximálna veľkosť súboru je 50kB
2.2) maximálne rozmery podpise sú 300x100 px (300 = šírka, 100 = výška), je povolené aj viac obrázkov za predpokladu, že podpis neprekračuje uvedené rozmery. Maximálna veľkosť všetkých súborov v podpise je 300kB
2.3) sú povolené všetky formáty obrázkov
2.4) je povolený aj animovaný obrázok, avšak maximálny počet snímok v obrázku je 5

§ 3) Užívateľské avatary, podpisy, príspevky a súkromné správy - obsah

3.1) verejnou sekciou je každá sekcia, do ktorej má užívateľ prístup bez predchádzajúceho prihlásenia, alebo ihneď po registrácii a prihlásení
3.2) vo verejných sekciách je zakázané do príspevkov, avatarov a podpisov vkladať obsah, ktorý akýmkoľvek spôsobom porušuje zákony Slovenskej republiky (najmä sa jedná o obsah potláčajúcich základné práva skupín či jednotlivcov, alebo ohrozujúce vývoj osôb mladších ako 18 rokov)
3.3) zakázaný je aj obsah, ktorého cieľom je urážka, zosmiešnenie či iný druh napádania ostatných používateľov a obsah s vulgárnymi výrazmi
3.4) je zakázané riešiť politické témy a vyvolávať politické rozbroje
3.5) za nevhodný bude považovaný všetok obsah s nulovou informačnou hodnotou (príspevky obsahujúce len smajlíky a pod) a obsah, ktorý je zle umiestnený, obsah s nulovou informačnou hodnotou môžete postovať do časti Pokec/Chatroom
3.6) odoslaním príspevku používatelia berú na vedomie, že obsah príspevku môže byť zmenený majiteľom fóra resp. administrátormi a moderátormi, ktorí boli touto úlohou poverení, ak obsah príspevku porušuje pravidlá fóra, alebo je formátovanie obsahu príspevku nevhodné
3.7) nikto z moderátorov a administrátorov nezodpovedá za obsah a archiváciu užívateľmi posielaných súkromných správ, takisto sa môže stať pri výpadku fóra, že dôjde ku strate uložených/prijatých/odoslaných súkromných správ - nedoporučujeme posielať "citlivé" informácie

§ 4) Práva užívateľov fóra

4.1) registrovaní užívatelia majú právo písať do fóra príspevky / posielať PM a slobodne vyjadrovať svoj názor ak ich príspevok / PM (názor) neporušuje vyššie uvedené pravidlá alebo neobmedzuje práva ostatných užívateľov
4.2) registrovaní užívatelia majú právo požiadať moderátora (administrátora) fóra o uzamknutie témy, ktoré založili. Moderátor (administrátor) im však nie je povinný vyhovieť.
4.3) registrovaní užívatelia majú právo sťažovať si proti postupu moderátora u administrátora (alebo administrátora u majiteľa fóra). V prípade, že je sťažnosť neoprávnená a bola podaná s cieľom poškodiť moderátora (administrátora), môže byť užívateľ potrestaný. V prípade oprávnenej sťažnosti rozhodnú ostatní administrátori a moderátori.
4.4) užívatelia majú právo požiadať administrátora fóra o vymazanie avataru (alebo podpisu) iného používateľa, ak sa tento avatar (podpis) týka ich osoby (fotografie, citácie príspevku)
4.5) registrovaní užívatelia majú právo podať návrh na nové pravidlo fóra / úpravu existujúceho

§ 5) Povinnosti registrovaných užívateľov fóra

5.1) rešpektovať všetky vyššie uvedené pravidlá a ustanovenia
5.2) rešpektovať rozhodnutia a odporúčania moderátorov a administrátorov fóra
5.3) rešpektovať ostatných užívateľov fóra

§ 6) Práva globálnych moderátorov fóra

6.1) moderátori majú právo zasahovať do obsahu príspevkov ostatných užívateľov, ak obsah porušuje niektoré z vyššie uvedených pravidiel, alebo je nevhodný
6.2) moderátori majú právo udeliť užívateľovi ban alebo iný druh trestu za porušenie pravidiel fóra
6.3) dĺžku a typ trestu (mieru zásahu do obsahu príspevku) si určuje moderátor sám na základe závažnosti priestupku, miere úmyslu (neznalosť pravidiel neospravedlňuje, ale u užívateľov, ktorí sú na fóre krátko, napr menej ako mesiac možno nejaké priestupky odpustiť), počtu a charakteru predchádzajúcich priestupkov a predtým udelených upozorneniach
6.4) moderátori majú právo odomykať, zamykať, odstraňovať (najlepšie s udaním dôvodu), rozdeľovať, zlučovať a presúvať témy
6.5) moderátori nie sú povinní robiť sudcu pri sporoch a zisťovať "kto si začal"
6.6) moderátori nemajú právo využívať privilégií, ktoré im poskytuje pozície moderátora, presadzovania vlastných názorov v diskusii
6.7) okrem vyššie uvedených práv majú moderátori rovnaké práva ako registrovaní užívatelia

§ 7) Povinnosti globálnych moderátorov fóra

7.1) moderátori dohliadajú na dodržovanie pravidiel fóra v celom fóre, ak im nebola explicitne pridelená konkrétna časť fóra
7.2) úlohou moderátorov je udržiavať fórum prehľadné - tzn. odstraňujú staré a neaktuálne témy a presúvajú témy do zodpovedajúcich sekcií
7.3) dohľad nad fórom robia moderátori vo svojom voľnom čase. Množstvo voľného času, ktorý fóru venujú, závisí iba na nich.
7.4) všetky rozhodnutia, pri ktorých moderátori uplatňujú svoje práva musia byť nestranné
7.5) okrem vyššie uvedených povinností majú moderátori rovnaké povinnosti ako registrovaní užívatelia

§ 8) Práva administrátorov fóra

8.1) administrátori majú právo meniť štruktúru a nastavenia fóra v miere, ktorá im bola udelená majiteľom fóra
8.2) administrátori majú právo pridávať a odoberať globálnych moderátorov
8.3) administrátori majú právo pridávať, meniť a odoberať pravidlá fóra a uplatňovať vykonané zmeny aj spätne
8.4) administrátori majú právo pridávať a odoberať moderátorov pre konkrétnu fóra
8.5) administrátori nemajú právo využívať privilégií, ktoré im poskytuje pozícia administrátora, presadzovania vlastných názorov a cieľov, alebo názorov a cieľov, ktoré nie sú v záujme väčšiny užívateľov fóra
8.6) okrem vyššie uvedených práv majú administrátori rovnaké práva ako globálni moderátori

§ 9) Povinnosti administrátorov fóra

9.1) administrátori dohliadajú na dodržiavanie záujmov majiteľa fóra
9.2) administrátori dohliadajú na dodržiavanie povinností globálnych moderátorov a ostatných administrátorov
9.3) administrátori sú povinní všetky väčšie zmeny, ktoré vykonávajú, prebrať s ostatnými moderátormi, administrátormi a majiteľom fóra
9.4) za väčšiu zmenu nie je považované vytvorenie nového subfóra, vymenovanie moderátora subfóra alebo úprava práv niektorých užívateľských skupín
9.5) administrátori musia robiť všetky rozhodnutia v záujme väčšiny alebo všetkých užívateľov fóra s ohľadom na záujmy majiteľa fóra
9.6) okrem vyššie uvedených povinností majú administrátori rovnaké povinnosti ako globálni moderátori

§ 10) Tresty udeľované moderátormi a administrátormi za porušenie pravidiel fóra

10.1) permanentný ban na užívateľské meno - udeľovaný za extrémne alebo opakované porušenie pravidiel
10.2) permanentný ban na IP / masku - udeľovaný za obchádzanie banu na užívateľské meno
10.3) ban na časový interval - udeľovaný za úmyselné porušenie pravidiel užívateľom u ktorých sa dá predpokladať ponaučenie
10.4) schvaľovanie príspevkov moderátorom / administrátorom - udeľovaný užívateľom u ktorých ban na časový interval nemá efekt
10.5) vymazanie / zákaz zmeny avataru - udeľovaný pri opakovanom porušení pravidiel pre používanie avataru
10.6) vymazanie / zákaz zmeny podpisu - udeľovaný pri opakovanom porušení pravidiel pre používanie podpisu
10.7) zákaz používania súkromných správ (PM) - udeľovaný pri opakovanom rozosielanie PM s nevhodným obsahom ostatným užívateľom
10.8) vyššie uvedené prípady pri ktorých sa daný trest obvykle používa nie sú pre moderátorov (administrátorov) smerodajné, konečná podoba trestu je vždy v kompetencii moderátora (administrátora)
10.9) o type a dĺžke trestu rozhoduje jediný moderátor alebo administrátor, v zložitých prípadoch sa moderátori a administrátori poradia v sekcii moderátorov

§ 11) Platnosť pravidiel a ďalšie ustanovenia

11.1) obsahom súkromných správ sa administrátori / moderátori môžu zaoberať, až na základe sťažnosti používateľov a po predložení dôkazu (screen)
11.2) pravidlá konkrétnej sekcie majú vyššiu priotu ako vyššie uvedené pravidlá, pokiaľ sekcia nemá žiadne vlastné pravidlá potom platia všetky tu uvedené pravidlá
11.3) pravidlá sekcie sú vždy viditeľne umiestnené formou oznámenia v danej sekcii niektorým administrátorom
11.4) prípadné otázky a pripomienky k pravidlám vkladajte do sekcie "Fórum" v časti "Ostatné/Others"

Návrat na "Read first"

Kto je prítomný

Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 1 neregistrovaný